खाण्यामधील किंवा जेवणातील आरोग्यास अपायकारक मिश्रणे आणि आयुर्वेद

खाण्यामधील किंवा जेवणातील आरोग्यास अपायकारक मिश्रणे आणि आयुर्वेद

 1. गरम जेवणाबरोबर थंड पाणी किंवा कोणतीही खाण्यापिण्याची थंड वस्तु गरम जेवणाबरोबर सेवन करू नये.
 2. गरम पाण्याबरोबर मध हानीकारक आहे.
 3. चहा बरोबर काकडी, थंड फळे, थंड पाणी घेऊ नये.
 4. थंड पाण्याचा बरोबर शेंगदाणे, तूप , तेल, पेरु, काकडी, गरम दूध किंवा गरम जेवण घेऊ नये.
 5. दुधाबरोबर पुढील पदार्थ घेणे आरोग्यास हानिकारक – दुध + दही, दुध + मीठ, दुध + आंबट गोष्टी, दुध + चिंच, , दुध + मुळा किंवा त्याची पाने, दुध + तोरु, दुध + आंबट फळे (मिल्क शेक, आईस्क्रीम ) इत्यादी मिश्रणे अपायकारक आहेत. याने दूध नासते. अल्प प्रमाणात का होईना विष तयार होते. फणस व तेलाचे पदार्थ हे ही त्रासदायक आहेत.
 6. दही – दूध, खीर, पनीर, गरम जेवण, केळी किंवा केळ्याची भाजी, खरबूज किंवा मूळा हे सर्व पदार्थ दह्याबरोबर घेऊ नये.
 7. तूपा बरोबर थंड दूध, थंड पाणी आणि समप्रमाणात मध घेऊ नये.
 8. फणस – पान आणि फणस एकत्र अपायकारक आहे.
 9. मूळा – मूळा आणि गूळ एकत्र वापरू नये.
 10. मासे – दूध, ऊसाचा रस, मध आणि पाण्या जवळ राहणाऱ्या पक्षांचे मांस या बरोबर खाऊ नये.
 11. मांस – मध किंवा पनीर याच्याबरोबर घेतल्याने अपाय होतो.
 12. तांब्याच्या भांड्यात – पितळ्याच्या भांड्यात ठेवलेले पदार्थ जसे तूप, तेल, आंबट दही, ताक, दूध, लोणी, भाज्या इ विषयुक्त होतात. म्हणून असे पदार्थ खाऊ नये.

-क्रमशः

                    – Dr Anand Kulkarni M.D. (Med. Ayu),

                                    CYEd, DYA, MA (Sanskrit)

अमृता आयुर्वेद पंचकर्म सेंटरनागेश टॉवरहरिनिवासठाणे प. मो. 9869105594

For more ………
Old articles about other diseases, vegetables and fruits etc available

please see the articles on www.amrutaayurved.in /articles

For Consultation with Expert Doctor of Amruta Ayurved Panchakarma Center

Contact – 9869105594

For more informative articles and details, please see the articles on www.amrutaayurved.in

All Type of  Ayurveda treatments, Panchakarma  are available at Amruta Ayurved Panchkarma Center, Thane, Mumbai, India. Mob – 9869105594

For more informative Ayurveda articles –

www.amrutaayurved.in

http://amrutaayurvedthane.blogspot.in

https://www.facebook.com/AmrutaAyurvedPanchkarmaCenter

Comments are closed.