केस निरोगी रहाण्यासाठी काय करावे ?

केसांचे पथ्य

केस निरोगी रहाण्यासाठी काय करावे ?

केसांसाठी पोषक गोष्टी

खारीक, खोबरे, खजूर, अक्रोड, बदाम, काजू, पिस्ता, मनुके इ चा वापर अधून – मधून आदलून – बदलून करणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे.

यामध्ये सुद्धा खारीक, खोबरे हे महत्वाचे. तसेच ते अगदी सामान्यात सामान्य माणसालाही उपलब्ध होऊ शकते. भारतीय संस्कृतीत या गोष्टींचे जतन करून ठेवले आहे पण आपल्याला त्यांचे महत्व पटणे महत्वाचे आहे तेव्हाच त्यांचा पुनर्वापर होणे शक्य होईल.

नाचणी – गहू – बाजरीचे पदार्थ यांचा आहारात समावेष करणे.

ऋतुमानानुसार मिळणारी फळे यांचे सेवन करणे.

सहा रसांनी युक्त आहार सेवन करणे.

ताज्या अन्नाचे सेवन करणे ( शिळे अन्न खाऊ नये )

फ्रीजमधील सकाळचे अन्न संध्याकाळी खाऊ नये.

केसांना नियमित तेल लावावे, तेल हे केसांच्या मूळाशी हलके चोळून लावावे त्यामुळे केसांचे स्नेहन होऊन केसांची मुळे घट्ट होऊन केस बळकट होतात. केसांचे गळणे तसेच पिकणे थांबते. ( मात्र तेल हे स्वतःची प्रकृती व केसांची प्रकृती इ आयुर्वेदीय वैदयांकडून तपासून वापरल्यास जास्ती फायदे होतात.)

 

Ayurvedic Scalp Analysis and Hair testing with modern technologies is available at Amruta Ayurevd Thane

All hair and Skin Treatments are available at Amruta Ayurved

-क्रमशः
                    – वैद्य आनंद कुलकर्णी M.D. (Med. Ayu),
                                    CYEd, DYA, MA (Sanskrit)
अमृता आयुर्वेद पंचकर्म सेंटरनागेश टॉवरहरिनिवासठाणे प. मो. 9869105594
For more ………
Old articles about vegetables and fruits etc available
please see the articles on www.amrutaayurved.in /articles
For Consultation with Expert Doctor of Amruta Ayurved Panchakarma Center
Contact – 9869105594
For more informative articles and details, please see the articles on www.amrutaayurved.in
All Type of  Ayurveda treatments, Panchakarma  are available at Amruta Ayurved Panchkarma Center, Thane, Mumbai, India. Mob – 9869105594
For more informative Ayurveda articles –
Comments are closed.